درباره ما


تو دنیای کارتون و انیمیشن کلی قهرمان وجود داره که بچه ها عاشقشون هستن و ما در نیکی پو سعی کردیم کلی فیلم و بازی و کتاب و خلاقیت و ..... خلاصه هر چیزی که به این قهرمانان مربوط میشه را برای استفاده بچه ها فراهم کنیم. به مرور قراره سرویسهای جدید دیگه ای هم آماده بشه تا دنیای قهرمانان نیکی پو کامل و کامل تر بشه.

کلیه حقوق زیست بوم نیکیپو متعلق به شرکت راهکار همراه پویاوران است.